Waarom een belastingadviseur?

De belastingadviseurs van Wegbrands Accountants & Adviseurs geven adviezen over uw fiscale positie en verzorgen de aangiften van alle voorkomende belastingen. Wij zorgen ervoor dat u als MKB-ondernemer of apotheker zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?
Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst ingewikkelde gebied van de belastingadviezen begeven. Zie als ondernemer dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van een Register Belastingadviseur (RB) bent u verzekerd van kwaliteit.

Waarom kiezen voor een RB i.p.v. een gewone adviseur?
Daar zijn verschillende redenen voor te geven. Zo heeft een RB een universitaire of hbo-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond. Ook is een RB verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continu volgen van cursussen. Een RB is verder gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening. Bij eventuele klachten kunt u als cliënt een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Om kort te gaan is de RB uw bondgenoot in fiscale zaken. Hij verdedigt uw belangen voor honderd procent. De RB gaat samen met u op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. En met de situatie waarin uw MKB-onderneming of apotheek verkeert.

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en een accountant?
Een accountant stelt jaarrekeningen op en controleert administraties. Aan die werkzaamheden zitten ook fiscale kanten. De meeste accountants geven over simpele belastingaangelegenheden ook wel eens een fiscaal advies. Wordt het ingewikkelder, dan komt een belastingadviseur in het spel.

RB Kantoor:

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in “hun” RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Wegbrands Accountants & Adviseurs heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

De belastingadviseur geeft advies over uw fiscale positie en verzorgt de aangiften van alle voorkomende belastingen.