Waarom een accountant?

 

Wat doet een accountant precies?
De accountant verzamelt en controleert uw financiële informatie en stelt uw jaarrekening samen. Desgewenst geeft hij een samenstellingsverklaring – voorzien van een verantwoording – af. Een dergelijke verklaring is vooral bedoeld voor kleinere, niet controleplichtige ondernemingen.

De samenstellingsverklaring en bijbehorende verantwoording kunnen vereist zijn als u bijvoorbeeld krediet- of subsidieaanvragen doet bij een financiële instelling. In die verklaring zit ook direct het grote verschil tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor: alleen een accountantskantoor is bevoegd om een officiële samenstellingsverklaring af te geven.

Duidelijk. Maar een accountant doet toch méér?
Ja! En dat brengt ons bij een andere (en misschien wel de boeiendste) taak van de accountant: het ondersteunen van de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid overzichtelijk weer. Voor u als ondernemer is die informatie heel belangrijk. U kunt beoordelen hoe uw bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of nieuw ingeslagen koers verantwoord is.

En verder?
U kunt een accountant ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf. Hij voorziet u – eventueel met hulp van zijn netwerk – van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan een accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil?
Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte is een accountant niet klaar met studeren. In tegenstelling tot een ‘gewone’ financieel adviseur is een accountant verplicht om zijn kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet hij door middel van studie of training een vastgesteld aantal PE-punten halen. (PE staat voor Permanente Educatie.) U kunt er dan ook van op aan dat de vakkennis van uw accountant op peil is en blijft.

Auxilium heeft een voorlichtingsfilm gemaakt, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het verschil is tussen een accountantskantoor en een administratiekantoor. Het eerste filmptje is bedoeld voor het MKB:  Waarom kiezen voor een MKB accountant en het tweede filmpje voor de medische sector (apothekers): Waarom kiezen voor een MKB accountant in de medische sector.